ติดต่อเรา

โครงการรัสเซียศึกษา ห้อง ศศ.230 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2696-5663

Faculty of Liberal Arts Russian Studies Program 2nd floor Room 230
Faculty of Liberal Arts Thammasat University Rangsit Campus
Klongluang Pathumthani 12121 Tel./FAX 0-2696-5663-4