ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา/คณะศิลปศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555

กิจกรรม ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
   วันเปิดภาคการศึกษา 25 มิ.ย. 55 5 พ.ย. 55 25 มี.ค. 56
   วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 6 ต.ค. 55 23 ก.พ. 56 8 พ.ค. 56
   ช่วงสัปดาห์ของการสอบกลางภาค ไม่มีสอบกลางภาค 23 – 30 ธ.ค. 55 ——–
   ช่วงสัปดาห์ของการสอบไล่ (ปลายภาค) 8-13, 15-22, 24 ต.ค. 55 26 ก.พ. – 12 มี.ค. 56 13 – 16 พ.ค. 56
การจดทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอนรายวิชา
   นักศึกษารุ่น 49-52 จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 55 8 – 10 ต.ค. 55 12 – 14 ก.พ. 56
   นักศึกษารุ่น 53 จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 55 9 – 11 ต.ค. 55 13 – 15 ก.พ. 56
   นักศึกษารุ่น 54 จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ 1 มิ.ย. – 3 มิ.ย. 55 10 – 12 ต.ค. 55 14 – 16 ก.พ. 56
   นักศึกษารุ่น 55 จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ 20 – 21 มิ.ย. 55 11 – 13 ต.ค. 55 15 – 18 ก.พ. 56
การแจ้งสำเร็จการศึกษา
   นักศึกษารุ่น 49-52 ชำระเงินค่าจดทะเบียนรายวิชาล่าช้า, เพิ่ม-ถอนรายวิชา 4 – 9 ก.ค. 55 14 – 19 พ.ย. 55 26 – 28 มี.ค. 56
   นักศึกษารุ่น 53 ชำระเงินค่าจดทะเบียนรายวิชาล่าช้า, เพิ่ม-ถอนรายวิชา 4 – 9 ก.ค. 55 14 – 19 พ.ย. 55 26 – 28 มี.ค. 56
   นักศึกษารุ่น 54 ชำระเงินค่าจดทะเบียนรายวิชาล่าช้า, เพิ่ม-ถอนรายวิชา 4 – 9 ก.ค. 55 14 – 19 พ.ย. 55 26 – 28 มี.ค. 56
   นักศึกษารุ่น 55 ชำระเงินค่าจดทะเบียนรายวิชาล่าช้า, เพิ่ม-ถอนรายวิชา 4 – 9 ก.ค. 55 14 – 19 พ.ย. 55 26 – 28 มี.ค. 56
   ขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร “W” 27 ส.ค. – 3 ก.ย. 55 7 – 14 ม.ค. 56 15 – 22 เม.ย. 56
   ช่วงนักศึกษาแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th 25 มิ.ย. – 9 ก.ค. 55 5 – 19 พ.ย. 55 25 มี.ค. – 1 เม.ย. 56
   หมายเหตุ :
–  โครงการรัสเซียศึกษาไม่อนุญาตให้นักศึกษาของโครงการฯ เรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ
–  โครงการรัสเซียศึกษาไม่อนุญาตให้นักศึกษา ขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร ” W ” หลังช่วงเวลาที่                       มหาวิทยาลัยกำหนด

การเงินโครงการรัสเซียศึกษา

การผ่อนผัน
นักศึกษาต้องแจ้งความประสงค์ในการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าจดทะเบียนเรียน ก่อนการจดทะเบียน

 1. รับใบคำร้องที่ห้องโครงการฯ
 2. เขียนใบคำร้องระบุเหตุผลที่ต้องขอผ่อนผัน พร้อมทั้งระบุวันที่ชำระเงิน
 3. แนบเอกสาร สำเนาบัตรนักศึกษา, ใบเกรด

การขอรับเงินคืน

 1. นักศึกษาโอนเงินค่าจดทะเบียนเรียนเกิน
  • นักศึกษาเขียนคำร้องขอรับเงินคืน แนบเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน, สำเนาบัตรนักศึกษา, สำเนาบัญชีธนาคาร
 2. นักศึกษาขอถอนรายวิชา
  • นักศึกษาเขียนคำร้องขอรับเงินคืน แนบเอกสารการถอนรายวิชา, ใบเสร็จรับเงินสำเนาบัตรนักศึกษา, สำเนาบัญชีธนาคาร

คู่มือการชำระเงิน

การชำระเงิน ค่าจดทะเบียนเรียน

นักศึกษาจะต้องดำเนินการลงทะเบียนรายวิชา ตามวัน-เวลา ที่กำหนด ผ่าน www.reg.tu.ac.th หรือ TU Registration System(TU REG) และทำการยืนยันผลการลงทะเบียน
หลังจากนั้นให้ทำการชำระเงินตามวัน-เวลาที่กำหนดผ่าน TU Greats Application
เดี๋ยววันที่จดทะเบียนและชำระเงินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระเงินผ่าน TU Greats App ให้ติดต่อที่หน่วยงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
มีปัญหาการใช้งาน TU Greats App ติดต่อ https://line.me/R/ti/p/%40pib5088f
หน้าตาTU greats app ที่นศ.ต้องโหลดค่ะ
โดยนักศึกษาจะต้องดำเนินการลงทะเบียนรายวิชา ตามวัน-เวลา ที่กำหนด ผ่าน www.reg.tu.ac.th หรือ TU Registration System(TU REG) และทำการยืนยันผลการลงทะเบียนให้เรียบร้อยเสียก่อน

หลังจากนั้นให้ทำการชำระเงินตามวัน-เวลาที่กำหนดผ่าน TU Greats Application ซึ่งสามารถเลือกวีธีการชำระเงินได้ ดังนี้

 • 1. Mobile Banking ของธนาคารต่าง ๆ
 • 2. บัตรเครดิต/เดบิต
 • 3. Bill payment
 • 4. WeChat
 • 5. AliPay

หมายเหตุ หากพบปัญหาการใช้งาน TU Greats Application กรุณาติดต่อสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารส…