เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงาน All About Russian Studies 12th (ค่ายรัสเซียศึกษา) ครั้งที่ 12 และแน่นอนกิจกรรมที่น้องๆ จะได้รับจะทั้งความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย และความสนุกสนานตลอดทั้งวัน