เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดงาน Meet the Ambassador โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ. ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ วัฒนะ คุ้นวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และอาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษาได้มารอต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐ รัสเซียประจำประเทศไทย ฯพณฯ นาย Evgeny Tomikhin ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563