บรรยายหัวข้อเรื่อง

The Days of Antarctica in Thailand

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง The Days of Antarctica in Thailand

จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย
ประจำประเทศไทย และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 – 20.00 น.

ณ สยามสมาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม