ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2563 RU171 (4 กลุ่ม)

Home/Exam/ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2563 RU171 (4 กลุ่ม)
Loading Events
This event has passed.

ผู้สอน : อ.ปริตต์ อรุณโอษฐ์ 01
อ.ปริตต์ อรุณโอษฐ์ 02
อ.ดนุพล เฉลยสุข 03
อ.ดนุพล เฉลยสุข 04
ชั้นปี : 1

ประกาศ

รายละเอียดการรับสมัคร

รอบที่1: Portfolio

รับจำนวน 50 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: วันที่ 10 ก.พ. 64

สอบสัมภาษณ์: วันที่ 13 ก.พ. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 : วันที่ 22 ก.พ. 64

รอบที่3: Admission 3.1

รับจำนวน 30 คน

สอบสัมภาษณ์:วันที่ 4 มิ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบที่ 3.1 : วันที่ 10 มิ.ย. 64

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่ : อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2
มธ.ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โทร.02-696-5663-4

เว็บไซต์:https://russ.arts.tu.ac.th/

Go to Top